+36 20 480 3919 info@dobosltd.hu

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény módosítása előírta az energetikai szakreferens igénybevételét a meghatározott vállalkozások számára.

A jogszabály úgy szól, igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja  a

 • 400 000 kWh villamos-energiát,
 • 100 000 m3 földgázt vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

A kötelező energetikai audithoz képest ebben az esetben nem bevételhez és létszám adatokhoz kötik a kötelezettséget, hanem a felhasznált energia mennyiségéhez.

 A kötelezettség vonatkozik azokra a KKV vállalatokra is, amelyek több telephellyel rendelkeznek, és az
összfogyasztás eléri ezt a jogszabályban rögzített minimumot.

A törvényi előírás szerint minimumfeladatai a következők:

 • figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának változásait, valamint az
  energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
 • a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott
  almérők adatait nyilvántartja (a rendelet még nem jelent meg),
 • részt vesz a gazdálkodó szervezet alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének
  kialakításában,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési
  megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • a megbízó vállalat számára havi jelentést készít tevékenységéről, a megbízó vállalat tárgyhavi
  energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási
  adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít a megbízó vállalat számára készített havi jelentések alapján a
  tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések,
  alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási
  eredményekről, amelyet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles
  gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján köteles közzétenni,
 • részt vesz a MEKH részére elküldendő éves energetikai adatszolgáltatás elkészítésében (határidő
  június 30),
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos,
  hatáskörébe utalt feladatokat.