+36 20 480 3919 info@dobosltd.hu

 

Az energiahatékonysági törvény alapján, 2015-től minden, az országban működő nagyvállalt köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az energetikai audit fogalmát és az auditálásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

  • az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
  • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet,
  • az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet (hatályos: 2015. június 7. – 2017. január 30.),
  • 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről,
  • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről, az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet.

 Az audit a fogyasztás nagyságától és típusától függetlenül minden olyan energiafogyasztót megcéloz, amely javítani akarja energiahatékonyságát, csökkenten energiafelhasználását.

 Az auditban három elkülönített kategóriában szükséges bemutatni az energiamegtakarítási lehetőségeket: 

  • számottevő költségráfordítás nélkül (szemléletváltással, energiatudatos magatartással) alacsonyabb energiafogyasztást eredményező javaslatok;
  • alacsony költségráfordítással, gyorsan megtérülő fejlesztések;
  • nagyobb beruházási költséggel járó, részletes gazdaságossági számítással megvizsgált korszerűsítési lehetőségek.